Sience POCKET PP

תיאור

יכולת גדולה של שליטה וביצועים שבנקודת ה”כיס” של הגל – האזור בו האנרגיה מתכנסת ,צורת התמרון הגבוהה, מאפשרת ביצועים אופטימאליים – להאיץ, לגלוש במעברים בצורה חלקה וללא מאמץ.
היכולת להכות בחוזקה בכיס, למהלך האהוב עליך או כל דבר אחר שאתה יכול לדמיין. הפוקט מאפשר לך להיות בשליטה על הבוגי שלך תוך תמרון בתוך ומסביב לכיס.